TERMINARZ WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Rodzice,

wypożyczenie podręczników odbędzie się w terminie: 1.09-8.09.2020r. W związku z tym poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram dla każdej klasy oraz spis podręczników, które zostaną wypożyczone.

W tabeli nazwiska zastąpiono numerami z dziennika.

Prosimy przestrzegać wyznaczonych godzin podanych w tabeli poniżej. Szkoła funkcjonuje zgodnie z wytycznymi GiS, MZ i MEN (reżim sanitarny).

Prosimy przychodzić po wypożyczenie podręczników wg. wyznaczonych godzin, ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego.

Do odbioru podręczników zapraszamy rodziców!

W sytuacji, gdy rodzic nie może zjawić się osobiście, pełnoletnia osoba odbierająca książki powinna okazać imienne upoważnienie podpisane przez rodzica.

Bez upoważnienia podręczniki nie zostaną wypożyczone.

Z życzeniami zdrowia – Dyrekcja szkoły i bibliotekarki Klaudia Posłuszna Martyna Kubanek

 Podręczniki będą wypożyczane w bibliotece szkolnej.

Kliknij w datę, aby uzyskać harmonogram godzinowy.

Data

Klasa

1.09.2020 – wtorek, 12.00-15.10

I A, B, C

2.09. 2020 – środa, 12.00-16.30

VIII A, B, C i V A  

3.09.2020 – czwartek, 12.00-17.00

VII A, B, C, D i II C

4.09.2020 – piątek, 12.00-17.00

III A, B, C i II A, B

7.09.2020 – poniedziałek, 12.00-17.45

VI A, B, C, D

8.09.2020 – wtorek, 12.00-17.00

  IV A, B, C,

 

Dodatkowe godziny odbioru podręczników

(po wcześniejszym skontaktowaniu się z sekretariatem szkoły)

2.09.2020 – 15.20-16.30

3.09.2020 – 16.10 – 16.45

7.09.2020 – 15.50 – 17.45

8.09.2020 –  14.45-16.45