Informacja dla Rodziców dzieci zapisanych do oddziałów „O”

na rok szkolny 2020/21

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie Gabriela Rojek prosi Rodziców dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych w naszej szkole o niezwłoczne złożenie „Oświadczenia woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie”, które należy pobrać ze strony internetowej www.dwojka-szubin.pl w zakładce „rekrutacja” i przesłać drogą mailową na adres naszadwojka@wp.pl

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                              Gabriela Rojek