Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie Gabriela Rojek informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją w kraju termin składania dokumentów dotyczących rekrutacji został wydłużony do 10.04.2020r.

Proszę o przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych w formie elektronicznej na adres e-mail: naszadwojka@wp.pl. Druki do pobrania na stronie: http://dwojka-szubin.pl w zakładce Rekrutacja.

Dziękuję za wyrozumiałość.

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Gabriela Rojek