UWAGA!

INFORMACJE O KONSULTACJACH DLA UCZNIÓW KLAS VIII

Szanowni Państwo,

Informujemy o kolejnych zmianach dotyczących pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie.

W związku z informacjami MEN zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780) oraz  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.20.872) od 25.05.2020 roku do 07.06.2020 roku w Szkole zostaną zorganizowane konsultacje dla uczniów klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych (j. polski, j. angielski, matematyka) przez nauczycieli uczących w klasach.

Klasa VIII a

Poniedziałek

od 14:30 do 16:00 – j. polski – p. H. Rajmann – I grupa

od 14:30 do 16:00 – j. angielski – p. E. Strzyżewska – II grupa

Wtorek

od 14:30 do 16:00 – matematyka – p. E. Kędziorska – II grupa

od 14:30 do 16:00 – j. angielski – p. E. Strzyżewska – I grupa

Środa

od 14:30 do 16:00 – j. polski – p. H. Rajmann – II grupa

od 14:30 – 16:00 – matematyka – p. E. Kędziorska – I grupa

 

Klasa VIII b

Poniedziałek

od 14:00 do 15:30 – matematyka – p. B. Skrzyńska-Klim – I grupa

od 14:00 do 15:30 – j. polski – p. E. Zbylut – II grupa

Wtorek

od 15:00 do 16:30 – j. polski – p. E. Zbylut – I grupa

od 15:00 do 16:30 – j. angielski – p. W. Woźniak – II grupa

Środa

od 14:00 do 15:30 – matematyka – p. B. Skrzyńska-Klim – II grupa

od 14:00 do 15:30 – j. angielski – p. W. Woźniak – I grupa

Zostaną one organizowane z zachowaniem procedur wynikających z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz MEN (https://gis.gov.pl). Uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.

Uczniowie ze względu na ich bezpieczeństwo zostaną podzieleni na grupy nieprzekraczające 12 osób (pierwsze 12 osób z dziennika – I grupa, od numeru 13 do końca – grupa druga). Dzieci do szkoły wpuszczane będą pojedynczo po zdezynfekowaniu rąk i poddaniu się pomiarowi temperatury. Następnie udadzą się do wyznaczonej sali. W pomieszczeniu zobowiązani będą przestrzegać reżimu sanitarnego i zachowania odstępów od siebie (1,5-2m).

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z wychowawcą klasy i o odesłanie deklaracji do 21.05.2020 roku do godziny 9:00 na adres mailowy szkoły: naszadwojka@wp.pl

                                                                                                          Gabriela Rojek

                                                                                                          Dyrektor Szkoły