Od listopada 2019r. zbieraliśmy nakrętki, aby w ten sposób pomóc Lence w kontynuacji rehabilitacji.

Wrzucaliśmy nakrętki do oznakowanego pojemnika, który został umieszczony na parkingu szkolnym. Był on wielokrotnie przez Was napełniany, za co serdecznie dziękujemy.

Chcielibyśmy przypomnieć, że oznakowany kontener nadal stoi w tym samym miejscu, a Lenka czeka na Waszą pomoc i dobre serca. Jeśli macie w domu nakrętki zgromadzone w czasie kwarantanny,  przynieście je.

Pamiętajcie, aby przed wrzuceniem do kontenera, zważyć nakrętki i ich wagę podać wychowawcy klasy. Po zakończeniu akcji wychowawcy klas przekażą organizatorom listę osób, które przyniosły nakrętki. Przy nazwisku ucznia należy napisać ilość zebranych przez niego nakrętek (podać w kg). Dla najbardziej „nakręconych na pomaganie” przewidujemy dyplomy i nagrody.

Zakończenie akcji- 10 czerwca 2020r.

 

Organizatorzy

Nauczyciele: Grażyna Witkowska, Karina Kuźniak-Garstecka

Rodzice: Marzena Berka, Kinga Mokosa-Paszkiet