Szanowni Państwo,

informujemy o kolejnych zmianach dotyczących pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie.

W związku z decyzjami MEN od 18.05.2020 roku w oddziałach przedszkolnych odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci rodziców pracujących, którzy zgłosili taką konieczność. Praca oddziałów przedszkolnych odbywa się z zachowaniem procedur wynikających z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz MEN (https://gis.gov.pl).

W sprawie zajęć rewalidacyjnych prosimy o kontakt z wychowawcami lub dyrekcją szkoły.

Natomiast jeśli wyniknie konieczność organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III od 25.05.2020 roku, również będą się one odbywały z zachowaniem wytycznych GIS i reżimu sanitarnego.

Prosimy rodziców, którzy ze względu na pracę zawodową mają trudność z zapewnieniem opieki swoim dzieciom o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Szkoły pod numerem telefonu 52-384-24-81 lub 52-384-94-81 do czwartku (21.05.2020) do godziny 10:00.

Dla wszystkich Uczniów, także tych objętych zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w dalszym ciągu realizujemy nauczanie zdalne, gdzie jest odnotowywana obecność.

Kontakt z kierownictwem szkoły możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Istnieje możliwość osobistego załatwienia spraw w przypadkach, w których brak jest możliwości skorzystania z innych kanałów komunikacyjnych, lecz z uwagi na stan epidemii prosimy, o ile to możliwe, o wybieranie drogi telefonicznej lub mailowej.

                                                                                                          Gabriela Rojek

                                                                                                          Dyrektor Szkoły