Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie wzięło udział w projekcie ekologicznym „Ekologia integralna encykliki Laudato si‘ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. Projekt jest odpowiedzią na gorący apel papieża Franciszka zawarty w encyklice Laudato si‘, w której  wyraził troskę o nasz „wspólny dom” – Ziemię. 

            SKC SP 2 Szubin podjęło zaproszenie papieża Franciszka i zapragnęło twórczo realizować propozycje z Laudato si‘, by mieć swój udział w przywracaniu harmonijnej relacji pomiędzy wszystkimi mieszkańcami Ziemi, pomiędzy ludźmi i światem przyrody. Papież zasugerował, by przewodnikiem naszych działań stał się św. Franciszek z Asyżu, który był bratem każdego i uczył miłości do całego świata.

            Do wzięcia udziału w tym projekcie skłoniły nas informacje od miejscowych pszczelarzy o licznym wymieraniu pszczół w naszej okolicy. Środowisko naturalne na przestrzeni ostatnich lat uległo dużym zmianom, niestety na gorsze. Znacznie zubożała baza pożytkowa dla pszczół, a degradacji uległy miejsca siedliskowe i lęgowe dla dzikich owadów.

            Celem głównym naszych działań jest chęć podniesienia świadomości i upowszechnianie wiedzy wśród uczniów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej dotyczącej znaczenia i ochrony pszczół w utrzymaniu życia na Ziemi. Chcieliśmy zachęcić do dbania o naturalne środowisko oraz do ochrony i pomocy pożytecznym owadom.

            Ze względu na ogromne korzyści jakie czerpiemy z działalności tych małych owadów, wokół naszej szkoły stworzyliśmy ogród miododajny, który będzie miejscem przyciągającym pszczoły. Zdobyte dofinansowanie 4000 zł przeznaczyliśmy na posadzenie roślin miododajnych, krzewów i ziół miododajnych. Dodatkowo postawiliśmy dwa hotele dla owadów, gdzie zapewnimy im dobre warunki życia.

            Pragniemy uświadomić wszystkim, że nasza egzystencja zależy od życia pszczół, a każda dodatkowo wysiana roślina miododajna zwiększa szanse na przetrwanie tych niezwykłych owadów.

            Na koniec chcieliśmy wezwać wszystkich, a szczególnie tych zdystansowanych i zniechęconych, by podjęli wysiłek na rzecz rozwoju świata w duchu ekologii integralnej i swoimi codziennymi działaniami przyczynili się do ochrony przyrody. Zachęcamy do przeczytania encykliki Laudato si‘, którą można znaleźć nie tylko w księgarniach, ale i na portalach internetowych.

„Nie można myśleć, że te wysiłki i tak nie zmienią świata. Działania takie rzucają w społeczeństwo ziarno dobra, które zawsze owocuje..”(LS212).

            Za współpracę przy realizacji projektu serdecznie dziękuję Nadleśnictwu Szubin za podarowanie sadzonek drzew, które uatrakcyjniły nasz projekt ekologiczny, Jednostce Ratowniczo– Gaśniczej PSP w Szubinie za przycięcie drzew, panu Mariuszowi Winkowskiemu za transport kamienia i ziemi, Maciejowi Wojtkowiakowi za piękne zdjęcia i film wykonany z drona, firmie Pracownia Reklamy Roman Kral oraz firmie DOM i OGRÓD Elżbieta Żukowicz.

            Pragnę podziękować również dyrekcji szkoły pani Gabrieli Rojek oraz pani Marii Żemojtel, oraz pracownikom obsługi za wsparcie i pomoc. Dzięki Państwa zaangażowaniu projekt został szybko i dobrze zrealizowany, a ogród miododajny jest piękny i pożyteczny.

 

                                                                                                          Justyna Tabor

                                                                                              Opiekun SKC przy SP 2 w Szubinie