Składamy serdeczne podziękowania Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Szubinie za współpracę i pomoc w realizacji projektu.

Państwa pomoc umożliwiła nam szybszą i skuteczniejsza realizację prac na terenie szkoły i znacznie wzbogaciła nasz projekt ekologiczny „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, który został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego projektu stworzyliśmy ogród miododajny dla „pszczelich przyjaciół” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie.

            Projekt ma uświadomić społeczności lokalnej, że likwidacja terenów zielonych, przeznaczanych pod sztuczną infrastrukturę, jaka rzekomo ma poprawiać komfort życia człowieka, niestety nie wpływa dobrze na przyrodę, a zwłaszcza na owady.

            Życzymy wiele radości z niesienia bezinteresownej pomocy i liczymy na dalszą współpracę w zakresie edukacji ekologicznej.

                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                                                                          dyrektor szkoły Gabriela Rojek,

wicedyrektor  Maria Żemojtel

oraz koordynator projektu Justyna Tabor