Drodzy Rodzice i Uczniowie,

od poniedziałku (31.05.2021 roku) do Szkoły w formie stacjonarnej uczęszczać będą wszyscy Uczniowie z klas I – VIII zgodnie z planem zajęć zamieszczonym poniżej.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wytycznych MEiN, GIS i MZ dotyczących reżimu sanitarnego.

1 czerwca 2021 roku w naszej Szkole obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka na wesoło!

To dzień tylko dobrych ocen i wolny od sprawdzianów!

Ze względu na zagrożenie epidemiczne obchody Dnia Dziecka odbywać się będą w grupach klasowych.

Zajęcia realizowane będą zgodnie z planem lekcji w formie przyjaznej Uczniom.

Ponadto wszystkie dzieci mogą liczyć na słodki upominek od Rady Rodziców.

Czekamy na wszystkich Uczniów i na Szkołę tętniącą życiem i gwarem!

Pamiętajmy o bezpieczeństwie!

                                                                                                          Gabriela Rojek

                                                                                                          Dyrektor Szkoły

 

Wydawanie obiadów:

– Klasy I-II – 10:35

– Klasy III – IV – 11:35

– Klasy V – VIII – 12:40

 

Dzieci z oddziałów „O” od 31.05.2021 roku są odprowadzane przez Rodziców do wejścia głównego (od strony parku). Rodzice pozostawiają Dziecko pod opieką pracowników Szkoły, nie wchodzą do budynku.

Uczniowie na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych wchodzą:

– Klasy Iabc, IIac, IIIab, VIIabcd i VIIIabc – wejście prawe od strony placu apelowego,

– Klasy IIb, IIIc oraz VIabcd – wejście lewe od strony placu apelowego,

– Klasy IVabc oraz klasa Va – wejście główne (od strony parku).

Uczniowie w czasie przerw przebywają na wyznaczonych obiektach:

– Klasy I – boisko wielofunkcyjne,

– Klasy II i III – plac apelowy,

– Klasy IV – V – boisko bitumiczne,

– Klasy VI i VII – boisko trawiaste,

– Klasy VIII – teren za boiskiem trawiastym.

 

W czasie przerw śródlekcyjnych Uczniowie wychodzą i wchodzą do Szkoły:

– do klas i z klas 35, 67, 68, 69,70, 71,72,73,74 – schodami przy pomieszczeniu woźnego, ruchem prawostronnym, udają się do wyjścia przy sali gimnastycznej. Tym samym wejściem wchodzą po przerwie,           

– do klas i z klas 22, 61,62, 63, 64 ,65, 65a, 66, – schodami przy sali 22, ruchem prawostronnym, lewymi drzwiami od strony placu apelowego.

Plan oddziałów od 31. 05. 2021 roku

Harmonogram przywozów i odwozów od 31. 05. 2021 r.

Wytyczne MEiN, GIS i MZ