W listopadzie 2020 roku, uczniowie klas 1- 3 uczestniczyli w lekcji zdalnej na temat praw dziecka w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.  Chętne osoby wzięły udział w ogłoszonym konkursie „Mam swoje prawa”. Wyniki konkursu zostały ogłoszone na stronie internetowej szkoły przed przerwą świąteczną, lecz z uwagi na naukę zdalną nie było możliwości nagrodzenia laureatów. Po powrocie do nauki stacjonarnej klas 1-3, laureaci otrzymali długo wyczekiwane nagrody i dyplomy. Nagrody wręczyła Pani Dyrektor, która w ramach przypomnienia zdobytych wiadomości o prawach dzieci, przeprowadziła rozmowę o tej tematyce. Uczniowie bardzo dobrze pamiętają, jakie są ich prawa i obowiązki.  

 

Organizator

Joanna Ossowicka

więcej …