Dyrektor Szkoły informuje, iż Uczniowie klas 1-3 rozpoczynają naukę stacjonarną (w szkole) od 18.01.2021 roku. Lekcje oraz inne zajęcia dydaktyczne będą organizowane w reżimie sanitarnym uwzględniając wytyczne MEiN, MZ, GIS oraz warunki lokalowe naszej Szkoły.

Dzieci z klas 1-3 będą miały do dyspozycji dwie kondygnacje. Dla każdej grupy klasowej zostanie przypisana izba lekcyjna oraz wydzielona część korytarza i toaleta. Zajęcia dla Uczniów klas I oraz II b odbywać się będą na parterze, a dla klas II a, c i III na pierwszym piętrze.

Wejście do Szkoły dla Uczniów klas I-III od strony placu apelowego z obu stron budynku (klasa I a, b, c II c i III c wejście z prawej strony, klasy II a, b i III a, b – wejście po lewej stronie placu apelowego).

Rodzice i Opiekunowie odprowadzają dzieci do drzwi wejściowych (nie wchodzą do budynku).

Uczniowie klas I oraz II b zostawiają obuwie oraz okrycia wierzchnie we wcześniej przydzielonych szafkach szatniowych. Natomiast pozostałe klasy II i III w wyznaczonych miejscach na piętrze, jednak mają także możliwość korzystania z szafek z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Posiłki wydawane będą na dwóch przerwach obiadowych (klasy I, klasy II i III)

Lekcje będą się odbywać według podanego poniżej planu i przydzielonych sal lekcyjnych.

Rodzice i Opiekunowie proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi MEiN oraz GIS i MZ dotyczącymi powrotu Dzieci do szkół i stosowania się do nich (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3).

Dzieci z oddziałów przedszkolnych od 18.01.2021 roku przychodzą na zajęcia bez zmian (zgodnie z dotychczasowym czasem pracy).

Informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie w Sekretariacie Szkoły od godziny 8:30 do 14:00 pod nr tel. 52-384-24-81 lub za pośrednictwem e-dziennika oraz osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się w godzinach 10:00 – 13:00.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby powrót do nauki stacjonarnej w naszej Szkole był bezpieczny.

 

                                                                                                                             Dyrektor Gabriela Rojek

Wicedyrektor Maria Żemojtel

PLAN ZAJĘĆ DLA KLAS  I – III  OBOWIĄZUJĄCY OD 18.01.2021 ROKU