Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie  Gabriela Rojek informuje, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odbierać 31.07.2020r. (piątek) w godzinach 08:00 – 13:00 lub 03.08.2020r. (poniedziałek) w godzinach 8:00 – 14:00.

Osoby odbierające zaświadczenia zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego.

Dyrektor szkoły
Gabriela Rojek