26 czerwca 2020 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

            W związku z pandemią koronawirusa tegoroczne zakończenie roku było inne niż wszystkie dotychczasowe. W tym roku wychowawcy klas wręczyli uczniom tylko świadectwa. Wyjątek stanowili absolwenci szkoły, którzy otrzymali nagrody, wyróżnienia i dyplomy. Uczniowie klas I-VII nagrody otrzymają we wrześniu 2020 r. lub w innym terminie, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

             Uczniowie przybywali na plac apelowy zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem dla poszczególnych klas. Wszyscy zgromadzeni zachowywali reżim sanitarny.

O godz. 8.00 nastąpiło pożegnanie uczniów klasy 8a, a o 8.45 uczniów klasy 8b. Na  początku  głos  zabrała  pani  dyrektor  Gabriela Rojek. Podziękowała  uczniom  i  nauczycielom  za  ciężką  pracę. Gratulowała wysokich wyników i osiągnięć. Następnie wystąpiła  wiceburmistrz Szubina pani Wioletta Borys – Stachowiak, która także pochwaliła  ambicje  i  osiągnięcia  uczniów oraz życzyła im dalszych sukcesów. Przedstawiciel Rady Rodziców pan Paweł Grochala pogratulował absolwentom i wręczył nagrody książkowe uczniom, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem. Następnie uczniowie od wychowawców otrzymali świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom absolwenta. Pani dyrektor Gabriela Rojek przyznała tytuł „Przyjaciela szkoły” pani Ewie Niewinczany – Małeckiej i pani Beacie Kowalskiej.

więcej

Następnie od godziny 9.30, zaczynając od najmłodszych uczniów naszej szkoły,  wychowawcy klas wręczali świadectwa swoim wychowankom.

Choć było inaczej niż zwykle, z zachowaniem środków ostrożności, z podziałem na grupy, to odebrane świadectwo, będące symboliczną przepustką do kolejnej klasy, ucieszyło wielu uczniów. Pojawiły się łzy wzruszenia, szczególnie podczas pożegnania uczniów klas 8, którzy stali się absolwentami naszej szkoły.

Wszystkim uczniom życzymy zdrowych, bezpiecznych i przyjemnych wakacji.

Mamy nadzieję, że zobaczymy się we wrześniu!