25.06.2020 r. wybrani absolwenci szkoły, przedstawiciel rodziców uczniów klas VIII, pani dyrektor Gabriela Rojek i wychowawcy klas VIII a i VIII b brali udział w uroczystym sadzeniu drzew. W związku z panującą pandemią koronawirusa uczniowie klas ósmych nie mogli wziąć udziału w balu ósmoklasisty. Swoje absolutorium postanowili uczcić w inny sposób.

więcej

Na boisku szkolnym, tuż obok bramy wjazdowej na teren szkoły, uczniowie posadzili dwie śliwy wiśniowe Pissardii, na których zostały przymocowane pamiątkowe tabliczki. Posadzenie tych drzew ma symbolizować trwałość wśród przemijającej rzeczywistości i z pewnością przyczyni się do umocnienia więzi absolwentów ze szkołą. Drzewa przez wieki pozostają w ziemi, towarzyszą człowiekowi. Ze względu na swoją długowieczność często są niemymi świadkami historii.

Sadząc śliwy wiśniowe, uczniowie klas VIII pozostawili trwały ślad swojej edukacji    w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie. To symboliczny i piękny dar od absolwentów rocznika 2020.