W dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 r. odbywają się egzaminy ósmoklasistów
i w tych dniach nie będą prowadzone konsultacje przedmiotowe.

 1. 8.00 – 8.45

6. 13.00 – 13.45

7. 14.00 – 14.45

8. 15.30 – 16.30

 Legenda:

 Liczby od 1-8 oznaczają godziny ,w których odbywają się konsultacje przedmiotowe.

PONIEDZIAŁEK

lp Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1,6,7 1,6,7 1,6,7   1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7       1,6,7 1,6,7  
2 Bodnar Izabella   1 1   1         1     1 1  
3  Grobelna-Staniszewska Ag.       1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7     1,6,7  
4 Jagodzińska Arletta   1   1       1              
5 Jaroch Małgorzata 1 1 1 1 1     1 1           8
6 Kędziorska Ewa                   1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 8
7 Kowalska Małgorzata   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
8 Kowalski Zbigniew   1,6 1,6 1,6 1,6           1,6 1,6 1,6 1,6  
9  Kulczyńska Maria                             8
10 Kulczyk Agnieszka 1 1 1 1 1         1 1 1 1 1  
11 Kulpeksza Agnieszka     1,6     1,6 1,6     1,6 1,6 1,6     8
12 Lubawy Dorota                             8
13 Mielczarek Agnieszka 1     1   1 1 1 1   1 1   1  
14 Polańska  Mariola 1,6,7 1,6,7 1,6,7                 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
15 Rajmann Hanna           1 1       1   1    
16  Ryska Aleksander           1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
17 Strzyżewska Ewa                             8
18 Swosińska Dobromiła 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
19 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   8
20 Terzimann Izabela 1,6,7                 1,6,7   1,6,7      
21  Zbylut Emanuela     1   1       1         1  
22  Witkowski Rafał 1,6,7     1,6,7 1,6,7               1,6,7 1,6,7  

 

WTOREK

lp Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1 1 1   1 1 1 1 1       1 1  
2 Bodnar Izabella   1 1   1         1     1 1 8
3  Grobelna-Staniszewska Ag.       1 1 1 1 1 1 1 1     1  
4 Jagodzińska Arletta   1,7   1,7       1,7              
5 Jaroch Małgorzata 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7     1,7 1,7            
6 Kędziorska Ewa                   1 1 1 1 1  
7 Kowalska Małgorzata   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
8 Kowalski Zbigniew                             8
9  Kulczyńska Maria               1       1      
10 Kulczyk Agnieszka 1 1 1 1 1         1 1 1 1 1 8
11 Kulpeksza Agnieszka     1,7     1,7 1,7     1,7 1,7 1,7      
12 Lubawy Dorota 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
13 Mielczarek Agnieszka 1     1   1 1 1 1   1 1   1  
14 Polańska  Mariola 1,7 1,7 1,7                 1,7 1,7 1,7  
15 Rajmann Hanna           1 1       1   1    
16  Ryska Aleksander           1 1     1 1 1 1 1 8
18 Swosińska Dobromiła 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
19 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1    
20 Terzimann Izabela 1                 1   1     8
21  Zbylut Emanuela     1   1       1         1  
22  Witkowski Rafał 1,7     1,7 1,7               1,7 1,7  
23 Pokora Danuta   1 1 1   1 1                
24 Rojek Gabriela                             8
25 Skrzyńska – Klim Beata                             8
26 Woźniak Wiesława     1 1                   1 8

 

ŚRODA

lp Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1 1 1   1 1 1 1 1       1 1  
2 Bodnar Izabella   1 1   1         1     1 1  
3  Grobelna-Staniszewska Ag.       1 1 1 1 1 1 1 1     1  
4 Jagodzińska Arletta   1,6   1,6       1,6             8
5 Jaroch Małgorzata 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7            
6 Brzykcy Tadeusz                             8
7 Kędziorska Ewa                   1 1 1 1 1  
8 Kowalska Małgorzata   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
9 Kowalski Zbigniew   1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7           1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
10  Kulczyńska Maria               1       1      
11 Kulczyk Agnieszka 1 1 1 1 1         1 1 1 1 1  
12 Kulpeksza Agnieszka     1,6,7     1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7      
13 Mielczarek Agnieszka 1,6,7     1,6,7   1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7   1,6,7 1,6,7   1,6,7  
14 Polańska  Mariola 1,6 1,6 1,6                 1,6 1,6 1,6  
15 Rajmann Hanna           1 1       1   1   8
16  Ryska Aleksander           1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
17 Swosińska Dobromiła 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
18 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1    
19 Terzimann Izabela 7                 7   7      
20  Zbylut Emanuela     1   1       1         1 8
21  Witkowski Rafał 1,6     1,6 1,6               1,6 1,6 8
22 Pokora Danuta                             8
23 Skrzyńska – Klim Beata 1       1       1   1     1  
24 Woźniak Wiesława     1,6 1,6                   1,6  

 

CZWARTEK  

lp Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1,6,7 1,6,7 1,6,7   1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7       1,6,7 1,6,7 8
2 Bodnar Izabella   1 1   1         1     1 1  
2 Banaszak Teresa                             8
3  Grobelna-Staniszewska Ag.       1 1 1 1 1 1 1 1     1 8
4 Jagodzińska Arletta   1   1       1              
5 Jaroch Małgorzata 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7            
6 Kędziorska Ewa                              
7 Kowalska Małgorzata                              
8 Kowalski Zbigniew   6,7 6,7 6,7 6,7           6,7 6,7 6,7 6,7  
9  Kulczyńska Maria                              
10 Kulczyk Agnieszka 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6         1,6 1,6 1,6 1,6 1,6  
11 Kulpeksza Agnieszka     1,6,7     1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7      
12 Lubawy Dorota 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
13 Mielczarek Agnieszka 1     1   1 1 1 1   1 1   1 8
14 Polańska  Mariola 1,6 1,6 1,6                 1,6 1,6 1,6 8
15 Rajmann Hanna           1 1       1   1    
16  Ryska Aleksander           6,7 6,7     6,7 6,7 6,7 6,7 6,7  
18 Swosińska Dobromiła 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     8
19 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1    
20 Terzimann Izabela 1                 1   1      
21  Zbylut Emanuela     1   1       1         1  
22  Witkowski Rafał 1,6,7     1,6,7 1,6,7               1,6,7 1,6,7  
25 Skrzyńska – Klim Beata                              
26 Woźniak Wiesława     1,6,7 1,6,7                   1,6,7  
27 Zawadzka-Pleszyńska Hanna                             8

 

PIĄTEK

lp Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1 1 1   1 1 1 1 1       1 1  
2  Grobelna-Staniszewska Ag.       1 1 1 1 1 1 1 1     1  
3 Jagodzińska Arletta   1   1       1              
4 Jaroch Małgorzata 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6     1,6 1,6            
5 Kędziorska Ewa                   1 1 1 1 1  
6 Kowalski Zbigniew   1 1 1 1           1 1 1 1  
7 Kulczyk Agnieszka 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6         1,6 1,6 1,6 1,6 1,6  
8 Kulpeksza Agnieszka     1,6     1,6 1,6     1,6 1,6 1,6      
9 Mielczarek Agnieszka 1     1   1 1 1 1   1 1   1  
10 Polańska  Mariola 1 1 1                 1 1 1  
11 Rajmann Hanna           1 1       1   1    
12  Ryska Aleksander           1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
13 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1    
14 Terzimann Izabela 1                 1   1      
15  Witkowski Rafał 1,6     1,6 1,6               1,6 1,6  
16 Woźniak Wiesława     1 1                   1  
17 Strzyżewska Ewa                 1 1 1 1 1    

Konsultacje – edukacja wczesnoszkolna

Iwona  Sabacińska,  Magdalena Ciszewska, Karina Kuźniak – Garstecka, Magdalena Wojtas – Gnat,  Barbara Robaczewska

Poniedziałek 15:30 – 16:30 konsultacje dla rodziców

Wtorek, środa, czwartek, piątek : 13:00 – 14:00 konsultacje dla uczniów

Alina Rzadkiewicz, Grażyna Witkowska, Sylwia Kral, Beata Witkowska

Poniedziałek 15:30 – 16:30 konsultacje dla rodziców

Wtorek, środa, czwartek, piątek 9:00 – 10:00 – konsultacje dla uczniów

Konsultacje – nauczyciel wspomagający

Agnieszka Zbylut, Ewa Wasila

Poniedziałek, wtorek , środa, piątek: 9.00-9.45 konsultacje z uczniem, 10.00-12.35 praca z uczniem podczas zajęć,

Czwartek: 10.00-12.35 praca z uczniem podczas zajęć, 15.30-16.30 konsultacje dla rodziców

Katarzyna Pogiel-Dąbrowska

Poniedziałek: 15.30-16.30 konsultacje dla rodziców,

Wtorek, środa, czwartek, piątek: 13.00-13.45  konsultacje z uczniem,

15 godzin praca z uczniem zgodnie z planem zajęć

Poniedziałek 10-11.35

Wtorek 9.00-12.35

Środa 9.00-11.35

Czwartek 9.00-12.35

Piątek 9.00-12.35

Pedagog

Bogusława Ryska

Poniedziałek – Czwartek  8.00-12.30

Piątek  8.00-12.00

Psycholog

Monika Wronka-Gołatka

Poniedziałek – Czwartek  8.00-12.30

Piątek – 8.00-12.00

Świetlica

HARMONOGRAM ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 15.06.20202R.

 

15 czerwca 2020r.– zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od godz. 6.45 do 15.15

 

16, 17, 18 czerwca 2020r. – dni wolne od zajęć opiekuńczo-wychowawczych (w tych dniach odbywają się egzaminy ósmych klas)

 

od 19 czerwca 2020r – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od godz.6.45 do 15.15

 

Nauczyciele pełniący dyżury: Sobczak Gabriela, Kubanek Martyna, Makowiecka Lidia, Pogiel-Dąbrowska Katarzyna.

 

 

Konsultacje Doradcy Zawodowego

 Gabriela Sobczak

Czwartek  15.00-15.45

 

Konsultacje z j. polskiego dla klas IV – VIII    –   Lidia Makowiecka

Wtorek 8.00-8.35

Czwartek   13:00 – 14:10  i   15:30 – 16:40

Piątek   08:00 – 08:35

Logopeda

Janina Idczak-Czrnecka

Poniedziałek – Czwartek  8.00-12.30

Piątek – 8.00-12.00

 

Religia – „O”, I – III, VI c, VIII b 

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek  8.30 – 9.30

Czwartek   15.30 – 16.30

Język angielski – Magdalena Szenefeld

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 8.30 – 9.30

Wtorek  15.30 – 16.30