16 czerwca 2020 r. uczniowie klas VIII a i VIIIb przystąpili do egzaminu óśmoklasisty z języka polskiego.

więcej