INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie

Koszt obiadu w szkole podstawowej – 4,50 zł

Dofinansowanie z MGOPS dla dzieci spełniających kryteria dochodowe  wynosi  – 4,50 zł

Płatności należy dokonać na konto bankowe:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie, ul. Tysiąclecia 1,89-200 Szubin

22 8164 0001 2001 0009 8687 0001

Tytułem  płatności:     Imię i nazwisko dziecka, adres, klasa,

 ilość dni obiadowych x 4,50 zł = ………… zł za miesiąc

 

WAŻNE: RODZIC ZOBOWIĄZANY JEST DO POINFORMOWANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY O NIEOBECNOŚCI DZIECKA W DANYM DNIU OD GODZ. 7.00 DO GODZ. 8.00,  

ABY NIE NALICZAĆ ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE .

PROSZĘ DZWONIĆ POD NR TEL. 52 384-24-81

 

Oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie

Całkowity dzienny koszt wyżywienia 6,00 zł dziennie:

– koszt śniadania w oddziale przedszkolnym – 1,50 zł

– koszt obiadu w oddziale przedszkolnym – 3,00 zł

– koszt podwieczorku w oddziale przedszkolnym – 1,50 zł

 

Dofinansowanie z MGOPS dla dzieci spełniających kryteria dochodowe  wynosi – 3,00 zł

Płatność  za miesiąc poprzedni do 10 każdego następnego miesiąca.

W grudniu należy uiścić odpłatności za oddział przedszkolny : do 10 grudnia  za listopad a do 20 grudnia za grudzień.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie, ul. Tysiąclecia 1,89-200 Szubin

22 8164 0001 2001 0009 8687 0001

Tytułem  płatności:     Imię i nazwisko dziecka, adres, klasa,

 ilość dni obiadowych x 6,00 zł = ………… zł za miesiąc

WAŻNE: RODZIC ZOBOWIĄZANY JEST DO POINFORMOWANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY O NIEOBECNOŚCI DZIECKA W DANYM DNIU OD GODZ. 7.00 DO GODZ. 8.00, 

ABY NIE NALICZAĆ ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE .

PROSZĘ DZWONIĆ POD NR TEL. 52 384-24-81