UBEZPIECZENIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SZUBINIE

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Prezydium Rady Rodziców roku szkolnego 2016/2017 wybrało firmę ubezpieczeniową Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce (dawne AIG).

Oferuje ona 2 warianty ubezpieczenia:

– składka 28 zł

– składka 40 zł.

Rodzic deklaruje na liście u wychowawcy wariant ubezpieczenia do 17.10.2017 roku.

Wpłata na rachunek bankowy:

Stowarzyszenie Osób Ubezpieczonych – Bezpieczna Przyszłość

 95 1940 1076 3103 8076 0000 0000

ul. Szosa Chełmińska 164

87-100 Toruń

W tytule przelewu należy wpisać w zależności od wybranego wariantu:

Składka 28 zł – imię i nazwisko ucznia, klasa, nr polisy 4021250426

Składka 40 zł – imię i nazwisko ucznia, klasa, nr polisy 4021250427

Należność należy uregulować do 17.10.2017 roku.

Okres ubezpieczenia uczniów od 01.września 2017 do 31. sierpnia 2018.