Dnia 12 wrześniu tego roku odbyła się w Warszawie oczekiwana beatyfikacja Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wyznaczona pierwotnie na dzień 7 czerwca 2020 roku uroczystość, została odwołana ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią corona-wirusa. Postać Błogosławionego Prymasa wpisała się na stałe nie tylko w historię Kościoła w Polsce, ale i wydarzenia Państwa Polskiego, czego świadectwem są pojawiające się w dniu Jego pogrzebu szarfy z napisem NIEKORONOWANEMU KRÓLOWI POLSKI. Aby wśród uczniów spopularyzować wiedzę o życiu, twórczości i świętości bł. Prymasa Tysiąclecia, poznać i wcielać w życie wartości i ideały, którym służył oraz rozpoznać wpływ Jego życia i działalności na współczesne dzieje Polski zorganizowałam REGIONALNY KONKURS WIEDZY.

   Na zaproszenie rozesłane do szkół podstawowych regionu odpowiedziały: SP 1 i SP 2  z Szubina, SP z Królikowa, SP z Kowalewa i SP z Rynarzewa. Szkoły z Szubina i Królikowa przygotowały po dwie drużyny. Niestety ze względu na zarządzoną kwarantannę drużyna z Rynarzewa nie mogła wziąć udziału w konkursie.

   Konkurs odbył się 11 października 2021 r. o  godz. 9.00 w Muzeum Ziemi Szubińskiej.

    Uczestnicy odpowiadali na pytania przez siebie wylosowane oraz rozwiązywali zadania związane z życiem i posługą bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

   Po bardzo wyrównanej walce Jury w składzie: ks. Jacek Pawelczyk – proboszcz parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie oraz pani Kamila Czechowska – dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej ogłosiło wyniki:

 

I miejsce – drużyna z Królikowa grupa I:

Tyckun Emilia

Kwiatkowski Dawid

 

II miejsce – Drużyna SP 1 Szubin grupa I:

Krzemkowska Natalia

Tabor Aleksander

 

III miejsce – drużyna z SP2 Szubin grupa I:

Adamowski Filip

Walkiewicz Stanisław

więcej

 

   Zwycięzcom gratuluję oraz dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu, zarówno uczniom jak i nauczycielom za podjęcie trudu i przygotowanie się do konkursu. Szczególne podziękowanie składam ks. Jackowi Pawelczykowi za finansowe wsparcie przy zakupie części nagród oraz anonimowemu darczyńcy za ufundowanie dzieciom słodyczy. Spotkanie zakończyło się tradycyjnie poczęstunkiem: herbatą, kawą i ciastem.

                                                                         Anna Pokorzyńska – katechetka SP2 w Szubinie