Harmonogram pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 (zmiana)

Po zmianach wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.2111) 

 

I OKRES   01.09.2020 r. – 12.02.2021 r.

 

1. 1 września 2020 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 

2. 22.09.2020 r. godz.17.30

 

 

24.09.2020 r. godz. 17.30

Zebrania z rodzicami – rodzice klas „0”

Zebrania z rodzicami – rodzice uczniów

klas I – III

Zebrania z rodzicami – rodzice uczniów

 klas IV – VIII.

Rodzice uczniów klas ósmych  – informacje o sposobie przeprowadzania i organizacji  egzaminu ósmoklasisty.

 

3. 29.09.2020 r. godz.17.30 Zebranie Klasowych Rad Rodziców.

 

4. 14.10.2020 r. godz. 10.00 Pasowanie uczniów klas pierwszych.

 

5. 26,27,28.01.2021 r. Egzamin wewnętrzny ósmoklasisty.
6. 17.11.2020 r. godz. 17.30

 

 

19.11.2020 r. godz.17.30

Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – II. Rodzice uczniów klas trzecich godz. 17.00 – spotkanie z psychologiem „Komunikacja rodzic – dziecko”.

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII.

 

7. 23.12. – 31.12.2020r. Zimowa przerwa świąteczna.

 

8. 21.12.2020 r. Wpis o zagrożeniu oceną niedostateczną za I okres.
9. 25.01.2021 r. Proponowane oceny za I okres.

 

10. 01.02.2021 r. Wystawienie ocen za I okres.

 

11. 03.02.2021 r. Rada pedagogiczna podsumowująca wyniki nauczania za I okres.
12. 12.02.2021 r. Koniec pierwszego okresu.

 

13.  

 

09.02.2021 r. godz. 17:30

11.02.2021 r. godz. 17:30

11.02.2021 r. godz.16.30

Zebrania z rodzicami podsumowujące naukę w pierwszym okresie:

Rodzice uczniów klas 0-III

Rodzice uczniów klas IV – VII.

Rodzice uczniów klas ósmych – analiza wyników egzaminu wewnętrznego.

 

14. 16.02.2021 r. Rada pedagogiczna analityczna.

 

15. 04-15.01.2021 r. Ferie zimowe.

 

II OKRES 15.02.2021r. – 25.06.2021 r.

 

16. 29.03. – 31.03.2021 r. Rekolekcje.

 

17. 01.04. – 06.04.2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna.

 

18. Maj 2021 r. Egzamin zewnętrzny ósmoklasisty.

 

19. 10.05.2021 r. godz.17.30

11.05.2021 r. godz.17.30

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – III

 

20. 18.05.2021 r. Wpis o zagrożeniu oceną niedostateczną.

 

21. 09.06.2021 r. Proponowane oceny końcoworoczne.

 

22. 16.06.2021 r. Wystawienie ocen.

 

23. 18.06.2021 r. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna.

 

24. 25.06.2021 r. Zakończenie roku szkolnego 2020/21.

 

25. 30.06.2021 r. Rada pedagogiczna analityczna.

 

26. 04.06.2021 r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

 

 

           

 

W dzień wolny od zajęć dydaktycznych w świetlicy szkolnej odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.