Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie informuje, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.2087) nauczanie zdalne dla uczniów klas I-VIII zostaje wydłużone do 03.01.2021 roku.

Jeżeli zapowiadany przez Prezesa Rady Ministrów termin ferii zimowych (04.01.2021 r. – 15.01.2021 r.) zostanie utrzymany, wówczas czas trwania I okresu nauki zostanie adekwatnie wydłużony i na stronie pojawi się zmieniony harmonogram pracy Szkoły.

                                                                                  Gabriela Rojek

                                                                                  Dyrektor Szkoły