Drodzy Rodzice, w związku z nowymi regulacjami Prezesa Rady Ministrów z 23.10.2020 roku informuję, że od 26.10.2020 roku Uczniowie klas IV – VIII przechodzą na nauczanie zdalne.

Zajęcia będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem lekcji oraz Harmonogramem zajęć dodatkowych (zakładka Zajęcia pozalekcyjne) na Platformie Moodle oraz e-dzienniku. Lekcje będą trwały 40 minut z 15 minutowymi przerwami.

 

Godziny rozpoczynania lekcji dla klas IV – VIII

1.         8:00 – 8:40
2.         8:55 – 9:35
3.         9:50 – 10:30
4.         10:45 – 11:25
5.         11:40 – 12:20
6.         12:35 – 13:15
7.         13:30 – 14:10
8.         14:25 – 15:05

 

Uczniowie z oddziałów „0” przychodzą na zajęcia bez zmian.

Klasy I – III rozpoczynają zajęcia o godzinie 8:00 zgodnie ze zmienionym planem lekcji, dostępnym na stronie internetowej.

Uczniowie dojeżdżający oczekują na autobus w wyznaczonych miejscach zgodnie z nowym Harmonogramem przyjazdów i odjazdów dla klas 0 – III.

Dzieci z klas I – III nie korzystają z szatni w związku z możliwością wychodzenia na świeże powietrze.

Przed oraz po zajęciach lekcyjnych dla dzieci z klas I-III realizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej.

 

Gabriela Rojek

Dyrektor Szkoły

Plan lekcji klas I – III

Harmonogram przyjazdów i odjazdów obowiązujący od 2.10.2020r.