W związku z sytuacją zdrowotną w kraju od poniedziałku (26.10.2020 roku) Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie przerwy mogą spędzać zarówno wewnątrz Szkoły,     

jak i na świeżym powietrzu.

Dzieci nie muszą przebierać obuwia, a decydując się na pozostanie wewnątrz budynku korzystają z szafek szatniowych. Pozostali okrycia wierzchnie noszą przy sobie.

Do czasu, kiedy warunki atmosferyczne to umożliwią wskazane jest aby Uczniowie przebywali na przerwach na zewnątrz Szkoły.

Uczniowie klas I-III wychodzą na przerwy zgodnie z harmonogramem dostępnym u wychowawców.

Gabriela Rojek

Dyrektor Szkoły