W tym roku szkolnym nasza Szkoła ponownie bierze udział w akcji zbierania kasztanów.
Celem tej inicjatywy będzie pomoc chorej Celince Andrzejewskiej w odzyskiwaniu zdrowia.

Prosimy, aby wszyscy uczniowie włączyli się w tę akcję.

Kasztany proszę gromadzić w domu i przynieść je we wskazanym przez wychowawcę terminie.

Informacja o końcu akcji oraz terminie przynoszeni kasztanów pojawi się w e-dzienniku oraz na stronie internetowej Szkoły.

Uczniowie, którzy zbiorą najwięcej kasztanów, otrzymają nagrody.