Przebieg zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Uczniowie oraz Rodzice,

w związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w wyjątkowy sposób.

Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego zapraszamy Uczniów po odbiór świadectw od swoich Wychowawców 26.06.2020 roku na plac apelowy w wyznaczonych godzinach zamieszczonych w poniższej tabeli.

Lp. Klasa Godzina
1. VIII A 8:00
2. VIII B 8:45
3. I A

I B

I C

9:30
4. II A

II B

II C

10:00
5. III A

III B

III C

10:30
6. IV A 11:00
7. V A

V B

11:30
8. V C

V D

12:00
9. VI A

VI B

12:30
10. VI C

VI D

13:00
11. VII A

VII B

VII C

13:30

Uczniowie klas VIII otrzymają świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej, nagrody i wyróżnienia od Wychowawcy i Dyrektora Szkoły.

Natomiast rozdanie nagród oraz wyróżnień dla klas I-VII odbędzie się we wrześniu 2020 roku lub w innym terminie (zależnym od sytuacji epidemiologicznej w kraju).

Proszę o przybycie o wyznaczonej godzinie, a także o ograniczenie liczby osób towarzyszących.

Na terenie Szkoły obowiązują zasady ustalone przez GIS, MEN, MZ dotyczące przebywania w przestrzeniach publicznych.

Osoby, które ze względów zdrowotnych nie będą mogły odebrać świadectwa 26.06.2020 roku mogą otrzymać je również 29, 30 czerwca oraz 1, 2 i 3 lipca 2020 roku w Sekretariacie Szkoły w godzinach od 9:00 do 14:00.

Harmonogram przyjazdów i odjazdów autobusu szkolnego 26.06.2020r.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

I Przyjazd:

8.10- Ameryczka                                           klasa VIII B

8.20-Pińsko

II Przyjazd:

9.00- Ameryczka I                

9.05– Szaradowo                                                                                             

9.10– Zalesie                                                   klasy I-III SP

9.1 5– Ameryczka II                                                                                    

            9.20– Pińsko

9.25– Wolwark

III Przyjazd:

11.30- Ameryczka I              

11.35– Szaradowo                                                                                          

11.40– Zalesie                                                 klasy V-VII SP

11.45– Ameryczka II                                                                                   

            11.50– Pińsko

11.55– Wolwark

 Odjazdy:

11.00      

14.00      

Uczniowie dojeżdżający, po odebraniu świadectwa, oczekują na autobus pod opieką wychowawców świetlicy.

 

                                                                                     Dyrektor Szkoły

                                                                                                          Gabriela Rojek