Plan zajęć lekcyjnych obowiązuje od 25.03.2020r.

   i uwzględnia wyjątkową sytuacje(stan epidemii)

   oraz możliwości uczniów i higienę pracy przed komputerem 

            w trakcie zdalnego nauczania.

 

Plan lekcji obowiązujący od 25.03.2020 r.