Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie informuje, że w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym, po 25.03.2020r. będzie podana informacja dotycząca formy składania dokumentów rekrutacyjnych do klasy I i oddziału „O” .

                                           Dyrektor szkoły

Gabriela Rojek