Plan lekcji na piątek 22. 11. 2019 r.

W piątek (22.11.2019r.) dodatkowy kurs autobusu szkolnego dla klas IV-VII SP

Ameryczka I 11.10  

 

Klasy IV-VII SP

Szaradowo 11.15
Zalesie 11.20
Ameryczka II 11.30
Pińsko 11.35
Wolwark 11.40

Pozostałe kursy bez zmian.