Organizacja pracy szkoły w czasie wewnętrznego egzaminu ósmoklasisty

 

20.11.2019r. środa egzamin z języka polskiego o godz. 9.00

 

21.11.2019r. czwartek egzamin z matematyki o godz. 9.00

 

22.11.2019r. piątek egzamin z języka angielskiego  o godz. 9.00

 

Po zakończonym egzaminie uczniowie klas VIII idą do domu.

 

Klasy I – VII w dniach 20.11.2019r. (środa) i 21.11.2019r. (czwartek) realizują swój dotychczasowy plan zajęć z uwzględnieniem zastępstw.

 

W piątek (22.11.2019r.) uczniowie klas IV – VII realizują nowy plan zajęć od godz. 11.55 – 14.35, przychodzą do szkoły wg nowego planu na 22.11.2019r. (piątek).

 

Natomiast klasy I – III SP przychodzą do szkoły zgodnie ze swoim dotychczasowym planem lekcji.

 

Zmiana organizacji pracy szkoły obowiązuje w dniach wewnętrznego egzaminu ósmoklasisty.