Dyrektor szkoły informuje, iż z powodu braku porozumienia miedzy stroną rządową a związkami zawodowymi (ZNP i FZZ)  od 8 kwietnia 2019 roku w szkole odbędzie się akcja strajkowa nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

W tym czasie lekcje nie będą prowadzone.

Proszę o zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie.

Szkoła będzie otwarta, a dodatkowych informacji będzie udzielać Dyrekcja szkoły (nr tel. 52 384 94 81, 52 384 24 81)

Dyrektor szkoły