Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie informuje rodziców i uczniów oddziałów gimnazjalnych, iż egzaminy w naszej szkole

odbędą się zgodnie z harmonogramem:  tj. 10, 11, 12 kwietnia 2019r., o godzinie 9.00.

10.04.2019r. – Część humanistyczna

  • Historia i Wiedza o Społeczeństwie
  • Język polski

11.04.2019r. – Część przyrodniczo-matematyczna

  • Przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka, geografia)
  • Matematyka

12.04.2019r. – Część językowa

  • Język angielski – poziom podstawowy
  • Język angielski – poziom rozszerzony

 

Gimnazjaliści w w/w dniach przychodzą na egzamin o godzinie 8.30.