Oddziały przedszkolne naszej szkoły uczestniczą w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”.

Projekt  jest odpowiedzią na wyjątkowe Święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Autorem i koordynatorem projektu jest Pani Ludmiła Fabiszewska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łodzkim.

Temat, jakże waży i poważny – jednak powinien byćzrozumiały także dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.