20 listopada dzieci z oddziałów zerowych włączyły się w obchody święta Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się o roli bezpiecznej, sprzyjającej rozwojowi atmosfery w placówce edukacyjnej oraz o możliwości podejmowania działań mających na celu poprawienie atmosfery przedszkolnej i poczucia bezpieczeństwa w niej. Na zakończenie dzieci wspólnie zaśpiewały piosenkę o prawach dziecka.

więcej

                                                                                                                                                Emilia Hilscher

Katarzyna Sztuba