14.11.2018 r. odbędą się zebrania z rodzicami:

Klasy 0 – III – godz. 16.30

Klasy IV – VI – godz.16.30

 

Klasy VII – VIII i III Gim – o godz 16.00 odbędą się równolegle dwa spotkania dla rodziców:

     Samouszkodzenia wśród młodzieży – sala 22, prowadząca – psycholog szkolny

 

    „ Lepiej zapobiegać niż leczyć” – przyczyny sięgania przez młodzież po alkohol i środki psychoaktywne – świetlica szkolna, prowadząca – specjalista terapii uzależnień, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY