10.10.2018r. Samorząd Uczniowski zorganizował otrzęsiny uczniów klas czwartych, które odbyły się w dwóch etapach. W pierwszej części uczniowie zaprezentowali się w strojach oraz przygotowali okrzyk. Następnym etapem był wiersz lub piosenka, taniec, następnie konkurencje sportowe, które wywołały najwięcej emocji.
W rezultacie wygrała klasa IVc. Poczynania czwartoklasistów oceniała komisja składająca się
z opiekunów samorządu, członków zarządu oraz wicedyrektora szkoły, który wręczył dyplomy, nagrody i podsumował organizację otrzęsin.
Na koniec odbyła się wspaniała dyskoteka.

                                                           St. Adamczyk

 

więcej