Przyjazdy i odjazdy autobusu szkolnego

12.10.2018 rok

Pasowanie klas I

Przyjazd I :
Pińsko – 7.45

Ameryczka I – 7.50

Szaradowo – 7.55

Ameryczka 2 – 8.00

Wolwark – 8.05

 

 

kl. I SP

Oddziały „0”

Przedszkole nr 2

 

 

Przyjazd II:
Pińsko – 9.50

Ameryczka I – 9.55

Szaradowo – 10.00

Zalesie – 10.05

Ameryczka 2 – 10.10

Wolwark – 10.15

 

 

 

kl. 2-8 SP

kl. 3 gimnazjum

Odjazd:
 

13.00

 

Szkoła Podstawowa, Gimnazjum

Oddziały „0”