5 i 6 października 2017 roku uczniowie klas pierwszych pojechali na wycieczkę do Wolwarku.

     Dzieci zwiedzały gospodarstwo rolne Państwa Włodarczaków, rodziców Mikołaja. Rozpoznawały tam i nazywały zwierzęta hodowlane oraz pomieszczenia, w których przebywają. Oglądały maszyny i urządzenia rolnicze.  

     W świetlicy wiejskiej uczniowie przygotowali wystawki, na których zaprezentowane były owoce i warzywa. Dzieci rozwiązywały zagadki o jesiennych darach z sadu i ogrodu. Następnie wykonały „zdrowe kanapki”. Zjadły je z wielkim apetytem. Podsumowaniem zajęć było przedstawienie warzyw i owoców w grupowej pracy plastycznej.

     Przed wyjazdem dzieci zostały obdarowane słodkościami.

     Lekcje w Wolwarku zostały zorganizowane przy wsparciu rodziców uczniów. Dziękujemy Panu Sołtysowi, Krzysztofowi Chruścińskiemu, za udostępnienie świetlicy wiejskiej , Panu Wojciechowi Mastalerzowi i Pani Ewie Paszkiewicz za przewóz dzieci, a rodzicom naszych uczniów za pomoc w przeprowadzeniu zajęć. 

więcej

Wychowawczynie klas I a b c

Sylwia Kral

Alina Rzadkiewicz

Karina Kuźniak – Garstecka