Przyjazdy i odjazdy autobusu szkolnego

13.10.2017 rok

Pasowanie klas I

Przyjazdy I :

Pińsko – 6.20

Ameryczka – 6.25

Wolwark – 6.40

 

Kl. III a gimnazjum

 

 

Przyjazdy II:

Ameryczka – 7.05

Szaradowo – 7.10

Zalesie – 7.15

Ameryczka 2 – 7.20

Pińsko – 7.25

Wolwark – 7.30

 

 

Oddziały „O”

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Przyjazdy III

Ameryczka – 8.00

Pińsko – 8.10

Wolwark – 8.15

 

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

 

 

Odjazdy:

11.00 Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
12.00 Oddział „0”

Przedszkole nr 2

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum II i III klasy