19. 09. 2017 rok

godzina 16:00 klasy I – III szkoły podstawowej

godzina 17:00 klasy IV – VII szkoły podstawowej i oddziały zerowe

20. 09. 2017 rok

godzina 16:30 klasy II – III gimnazjalne

godzina 17:30 spotkanie rodziców uczniów klas III z Dyrektorem szkoły

21. 09. 2017 rok

godzina 17:00 spotkanie klasowych Rad Rodziców z Dyrektorem szkoły