Ze względu na zmiany w prawie oświatowym jest uaktualniana dokumentacja szkolna taka jak: Statut szkoły, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, procedury postępowania i reagowania w różnych sytuacjach, regulaminy oraz program wychowawczo – profilaktyczny.

Kolejne spotkanie zespołu do spraw programu wychowawczo – profilaktycznego odbędzie się 18. 09. 2017 roku o godzinie 14:45. Zapraszamy do współpracy chętnych rodziców i nauczycieli.