19 października 2016r. dzieci z oddziałów przedszkolnych spotkały się ze strażakiem- ratownikiem, panem Łukaszem Adamowskim. Gość w interesujący sposób dokonał prezentacji stroju strażaka – ratownika oraz urządzeń używanych w trakcie akcji ratowniczej. Spotkanie było świetną okazją do bliższego poznania zawodu strażaka. Dzieci obejrzały dwa krótkie filmiki, z których dowiedziały się, jak strażacy trenują oraz na jakie niebezpieczeństwa są narażeni podczas wykonywania swojej pracy. Strażak przeprowadził z dziećmi pogadankę na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa w domu i w przedszkolu. Zwrócił uwagę na zagrożenia pożarami i innymi niebezpiecznymi sytuacjami. Dzieci wykazały się znajomością numerów alarmowych i podstawową wiedzą w zakresie bezpieczeństwa. Podczas podjętych działań uczyły się samodzielności, umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz radzenia sobie z nimi.

więcej

Serdecznie dziękujemy Panu Łukaszowi Adamowskiemu za interesujące i bardzo pouczające spotkanie.

Sylwia Kral