23.08.2016r. (wtorek) o godz. 9.00 s. 65 – egzamin poprawkowy część pisemna z matematyki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, część ustna od godz. 10.45.

24.08.2016r. (środa) o godz. 9.00 s. 69 – egzamin poprawkowy pisemny dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z historii, chemii, geografii, biologii, j. polskiego, część ustna od godz. 10.30 geografia, chemia, biologia s. 69, historia, j. polski s. 67.