Lista uczniów przyjętych do klasy I Gimnazjum nr 2 w Szubinie na rok szkolny 2016/2017 jest dostępna w zakładce Rekrutacja/Gimnazjum nr 2.