W zakładce REKRUTACJA szczegółowe informacje dotyczące:

–  zasad rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Szubinie na rok szkolny 2016/2017

–  zasad rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2016/2017