Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie, Gabriela Rojek informuje, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 824), iż od 17.05.2021 roku do 21.05.2021 roku nauka stacjonarna zaplanowana jest dla następujących klas w stałych salach lekcyjnych:

Va – sala 72

VIIa – sala 65a

VIIb- sala 61

VIIc – sala 66

VIId – sala 68

VIIIa – sala 62

VIII b – sala 22

VIIIc – sala 67

Natomiast Uczniowie klas IVabc oraz VI abcd realizują naukę w formie zdalnej.

Ponadto klasy I-III kontynuują naukę stacjonarną (w Szkole) zgodnie z zamieszczonym poniżej planem zajęć.

Od 24.05.2021 roku do 28.05.2021 roku klasy Va, VIIabcd oraz VIIIabc przechodzą na tryb nauki zdalnej, a klasy IVabc oraz VIabcd realizować będą zajęcia stacjonarnie w przypisanych salach:

IVa – sala 22

IVb – sala 69

IVc – sala 62

VIa – sala 72

VIb – sala 71

VIc – sala 65

VId – sala 67

25, 26 oraz 27.05. 2021 roku odbywa się Egzamin Ósmoklasisty. Dla Uczniów klas I-VII są to dni wolne od zajęć dydaktycznych. W tych dniach Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci Rodziców pracujących.

Praca oddziałów zerowych nie ulega zmianie.

Od 17.05.2021 do 21.05.2021 przerwa obiadowa dla Uczniów klas Iabc oraz IIa o 10:35 dla klas IIbc oraz IIIabc o godzinie 11:35, a dla  Uczniów  klasy Va, klas VII oraz VIII o 12:40.

24.05.2021 roku oraz 28.05.2021 roku przerwa obiadowa dla Uczniów klas Iabc oraz IIa o 10:35, dla klas IIbc oraz IIIabc o godzinie 11:35,, a dla  Uczniów  klas IV oraz VI o 12:40.

W dniach 25.05.-27.05. 2021 roku dla Uczniów klas I-VIII nie będą wydawane posiłki (Egzamin Ósmoklasisty).

Od 17.05.2021 roku czas trwania lekcji zdalnych oraz stacjonarnych zostaje ujednolicony.

  1. 8:00 – 8:45
  2. 8:55 – 9:40
  3. 9:50 – 10:35
  4. 10:50 – 11:35
  5. 11:55 – 12:40
  6. 12:55 – 13:40
  7. 13:50 – 14:35
  8. 14:40 – 15:25

W czasie nauki zdalnej zawieszone zostają konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

Poniżej zamieszczony jest Harmonogram dojazdów i odjazdów autobusu szkolnego.

Uczniowie do Szkoły na zajęcia wchodzą:

Ia – prawe drzwi od strony placu apelowego

Ib  – prawe drzwi od strony placu apelowego

Ic – prawe drzwi od strony placu apelowego

IIa – prawe drzwi od strony placu apelowego

IIb – lewe drzwi od strony placu apelowego

IIc – prawe drzwi od strony placu apelowego

IIIa – prawe drzwi od strony placu apelowego

IIIb – prawe drzwi od strony placu apelowego

IIIc – lewe drzwi od strony placu apelowego

IVa – lewe drzwi od strony placu apelowego

IVb – prawe drzwi od strony placu apelowego

IVc – lewe drzwi od strony placu apelowego

Va – prawe drzwi od strony placu apelowego

VIa – prawe drzwi od strony placu apelowego

VIb – prawe drzwi od strony placu apelowego

VI c – prawe drzwi od strony placu apelowego

VId – prawe drzwi od strony placu apelowego

VIIa – lewe drzwi od strony placu apelowego

VIIb – lewe drzwi od strony placu apelowego

VIIc – lewe drzwi od strony placu apelowego

VIId – prawe drzwi od strony placu apelowego

VIIIa – lewe drzwi od strony placu apelowego

VIIIb – lewe drzwi od strony placu apelowego

VIIIc – prawe drzwi od strony placu apelowego

 Uczniowie klas I-III przerwy spędzają na placu apelowym.

Uczniowie klas IV oraz Va – boisko bitumiczne

Uczniowie klas VI, VII oraz VIII boisko do piłki nożnej (trawiaste)

                                                                                                          Gabriela Rojek

                                                                                                          Dyrektor Szkoły

Korekta planu od 17. 05. 2021 roku

Harmonogram dojazdów i odjazdów autobusu szkolnego.