Zebrania dla Rodziców Uczniów 0-III odbędą się on-line za pośrednictwem Platformy Moodle, 11.05.2021 roku od godziny 17:30 w kursie wychowawcy odpowiadającym nazwie oddziału np. Zebranie 1a.

Zebrania dla Rodziców Uczniów IV-VIII odbędą się on-line za pośrednictwem Platformy Moodle, 10.05.2021 roku o godzinie 17:30 w kursie wychowawcy odpowiadającym nazwie oddziału np. Zebranie 4a.

Po zakończeniu spotkań w oddziałach Rodzice będą mieli możliwość kontaktu z wychowawcami (jako nauczycielami przedmiotów), którzy będą dostępni w kursie o nazwie „Zebranie”, przypisanym do imienia i nazwiska konkretnego nauczyciela.

Nauczyciele uczący, specjaliści i nauczyciele wspomagający będą oczekiwać na Rodziców w swoim kursie „Zebranie” od godziny 17:45 do 18:45(wejście ze strony głównej Platformy Moodle – Imię i Nazwisko nauczyciela – kurs Zebranie), Dyrekcja Szkoły od 17:45 do 18:45.

Dodatkowo z Dyrekcją Szkoły można skontaktować się osobiście po wcześniejszym umówieniu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.

 

Dyrektor Szkoły

Gabriela Rojek