„Historia – świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości”- Cyceron

          19 listopada 2020 roku w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy historycznej pt. „Dzieje Polski”.

Wiedzę o losach naszej Ojczyzny zaprezentowali uczniowie klas trzecich i czwartych.  Konkurs obejmował okres panowania królów elekcyjnych, od Stefana Batorego do Jana III Sobieskiego. Pytania konkursowe były opracowane przez organizatorów XIII Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, który został odwołany ze względu na sytuację epidemiczną w kraju. Organizatorzy umożliwili każdej ze zgłoszonych szkół przeprowadzenie konkursu w swojej placówce.

          Test składał się z 30 pytań dla klasy trzeciej i 41 pytań dla klasy czwartej.  Na jego rozwiązanie przewidziane było 60 minut, jednak już po kilkunastu minutach pierwsi uczniowie zakończyli swoje prace. Jak się później okazało, byli znakomicie przygotowani i bez problemu poradzili sobie z rozwiązaniem zadań, osiągając wysokie wyniki.

Na dowód tego, że test wcale nie był taki łatwy, załączamy losowo wybrane pytanie.

  • Uzupełnij właściwą kolejność wydarzeń „potopu szwedzkiego”:

….. Zawarcie pokoju w Oliwie

….. Szwedzi zajmują Warszawę

….. Kapitulacja pospolitego ruszenia pod Ujściem

….. Śluby lwowskie Jana Kazimierza

….. Obrona Jasnej Góry

           Zwieńczeniem konkursu było omówienie zagadnień dotyczących losów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, która była w tamtym okresie jednym z najpotężniejszych państw w Europie. Uczniowie dyskutowali o tym, jak przez kolejne dwieście lat szlachta decydowała o wyborze króla na tron Rzeczypospolitej. Rozmawiali też o działaniach wojennych prowadzonych przez ówczesnych władców i ich hetmanów.

Uczniowie wykazali duże zainteresowaniem dorobkiem minionych pokoleń Polaków. Dzięki tej niezwykłej lekcji historii mogli poczuć atmosferę dawnych lat i zrozumieć, jak wiele trudu i cierpień doświadczyła nasza Ojczyzna na przestrzeni dziejów.

          Nauka i pamięć o przeszłości naszej Ojczyzny, to jeden z ważniejszych elementów kształtowania w młodym pokoleniu postaw patriotycznych.

 

Wyniki konkursu:

 

I miejsce

Filip Adamowski kl. IVa

Martyna Dzięciołowska kl. IIIc

Jakub Grochala kl. IVb

 

II miejsce

Marcel Berka kl. IIIc

 

III miejsce

Oliwier Mokosa kl. IIIc

Agnieszka Podos kl. IIIc

 

          Serdecznie gratulujemy laureatom i zachęcamy do dalszego zgłębiania wiedzy historycznej.

          Dziękujemy rodzicom naszych uczniów, którzy aktywnie włączyli się w przygotowania do konkursu. Dzięki temu, już kolejny rok z rzędu, „spotkania z historią” stały się okazją do kształtowania w młodym pokoleniu dumy i przywiązania do ojczystego kraju oraz odpowiedzialności za jego rozwój i miejsce w świecie.

  

 

 


 
Organizatorzy:

Dyrektor szkoły Gabriela Rojek

Grażyna Witkowska