Od 09.11.2020 roku w związku z czasowym zawieszeniem zajęć stacjonarnych dla Uczniów klas I-III oraz przedłużeniem do 29.11.2020 roku zawieszenia zajęć stacjonarnych dla Uczniów klas IV-VIII Szkoła pracuje w trybie zdalnym.

Oddziały przedszkolne w naszej placówce będą funkcjonowały bez zmian (zgodnie z dotychczasowym czasem pracy).

Szkoła zapewnia funkcjonowanie świetlicy w szczególności dla Uczniów, których Rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 w godzinach od 6:45 do 16:30.

Kierownictwo Szkoły pracuje stacjonarnie od poniedziałku do piątku. Rodzice naszych Uczniów oraz Petenci w sytuacjach, których nie można rozwiązać w trybie zdalnym mogą, po wcześniejszym kontakcie za pośrednictwem e-maila (naszadwojka@wp.pl) lub telefonu (52-384-24-81), umówić się na spotkanie w godzinach 10:00-13:00.

Rodziców prosimy o wyrozumiałość i kontakt z Nauczycielami i Dyrekcją za pośrednictwem e-dziennika.

Zajęcia lekcyjne w klasach I-VIII realizowane będą zgodnie z obowiązującym od 28 września2020 roku  planem lekcji. Plan znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Plan lekcji”. Zajęcia będą trwały 40 minut w czasie rzeczywistym , a przerwy międzylekcyjne 15 minut.

Specjaliści szkolni pracują zdalnie i kontakt z nimi możliwy jest za pośrednictwem e-dziennika.

Zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone zdalnie, zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej w zakładce „Zajęcia pozalekcyjne”.

Godziny rozpoczynania lekcji dla klas I – VIII

  1. 8:00 – 8:40
  2. 8:55 – 9:35
  3. 9:50 – 10:30
  4. 10:45 – 11:25
  5. 11:40 – 12:20
  6. 12:35 – 13:15
  7. 13:30 – 14:10
  8. 14:25 – 15:05

Sekretariat dla Petentów czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00.

Utrudnienia te związane są z pandemią COVID-19 i mają przyczynić się do zmniejszenia się rozprzestrzeniania się wirusa.

W związku ze zmianą w funkcjonowaniu Szkoły Rodzice Dzieci z oddziałów „0” przyprowadzają je do Wejścia Głównego (od strony parku) skąd odbiera je wyznaczony pracownik.

                                                                                                              Z życzeniami zdrowia

                                                                                                              Gabriela Rojek 

                                                                                                              Dyrektor Szkoły