W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości oraz przypadającą w tym roku 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920r. serdecznie zapraszamy uczniów interesujących się historią do udziału w konkursie historycznym pod nazwą „Dzieje Polski”.

Zakres materiału obejmuje okres w dziejach naszej Ojczyzny od czasów panowania Stefana Batorego do Jana III Sobieskiego.

Tematyka konkursu dotyczy zagadnień zaproponowanych przez organizatora na XIII Wojewódzki Konkurs Historyczny, który został odwołany ze względu na sytuację epidemiczną w kraju. Aby docenić zaangażowanie, trud i wysiłek uczniów włożone w przygotowanie do konkursu wojewódzkiego, postanowiliśmy zorganizować potyczki historyczne w naszej szkole. Konkurs jest adresowany do uczniów klas trzecich i czwartych.

Cele konkursu:

– budzenie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń,

– popularyzowanie tematyki historycznej wśród uczniów klas młodszych,

– rozbudzanie świadomości historycznej,

– rozwijanie twórczego myślenia,

– pogłębianie i umacnianie postawy patriotycznej,

– wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się ucznia do organizatora do 10 listopada 2020r. w celu otrzymania szczegółowych informacji na temat konkursu.

 

Organizatorzy:

Dyrektor szkoły Gabriela Rojek,

Grażyna Witkowska