Drodzy Rodzice,

14 października 2020 roku w Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie odbędzie się tradycyjne Pasowanie na Ucznia. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju uczestniczyć w nim będą Uczniowie klas I oraz reprezentanci klas II, Dyrekcja, Nauczyciele oraz zaproszeni Goście.

Ustawowo jest to dzień wolny od zajęć edukacyjnych. Dla Uczniów, których Rodzice pracują i są zajęci, zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach 6:45 – 16:30.

Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych oraz Pasowaniu nie przychodzą do Szkoły.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych realizują zajęcia zgodnie z planem oddziałów swojej grupy.

Nauczycielom, Pracownikom obsługi oraz administracji oraz wszystkim Osobom związanym z naszą Szkołą życzę zdrowia, wytrwałości oraz spokoju w realizacji wytyczonych celów oraz opiece nad dziećmi.

Gabriela Rojek

Dyrektor Szkoły